ASWA ONTWERP

Het in Rotterdam gevestigde architectenbureau ASWA Architecten is in 1977 opgericht. Het bureau realiseert werken op het gebied van interieur-architectuur en architectuur, waarbij beide disciplines sterk met elkaar zijn verweven.

De omvang van het bureau bedraagt circa 15 medewerkers, waarbij inbegrepen enkele stagiaires van verschillende onderwijsinstituten. 

Op tal van gebieden heeft het bureau werken gerealiseerd, waarbij de bouwsommen variëren van enkele tienduizenden tot tientallen miljoenen euro. Het geografische gebied van deze werken loopt van Groningen tot Antwerpen, huidige samenwerkingsverbanden sluiten grensoverschrijdend werkgebied niet uit. De aard van de werken loopt uiteen van nieuwbouw en verbouw tot renovatie van monumenten.

Naast de eigen ontwerptrajecten, zijn er intensieve samenwerkingsverbanden met designbureaus waarbij met name de uitwerking, coördinatie en begeleiding van de uitvoering centraal staat.

ASWA is tevens betrokken in enkele samenwerkingsverbanden op het terrein van interieurbouw, het opzetten van tentoonstellingen en scholenbouw, waarbij gemeenschappelijk gebruik wordt gemaakt van de beschikbare capaciteit.

Artsenpraktijken | Kinderdagverblijven | Zorginstellingen | Theaters | Apotheken | Opvanghuizen | Scholen | Woningbouw | Particuliere woningen | Warenhuizen |

Winkels Restaurants | Kantoren | Tentoonstellingen | Tentoonstellingsgebouwen | Laboratoriumgebouwen

ASWA Architecten is gewend vanaf het allereerste moment te ontwerpen met de calculator in de hand. Dat houdt in dat vanaf de schetsfase de kosten van het project in de gaten worden gehouden middels een budgetraming en zo nodig het ontwerp snel wordt bijgesteld op beschikbare middelen. Er wordt naar gestreefd nooit voor grote verassingen te staan in bijvoorbeeld een aanbestedingsprocedure of uitvoeringsfase. Parallel aan dit proces loopt de controle op de beoogde planning.


Projecten ASWA ONTWERP