ASWA PROJECTBEGELEIDING

ASWA heeft ruim 40 jaar ervaring met de bouw van onderwijshuisvesting, waarbij in het bijzonder basisscholen en voortgezet onderwijs. Veel van de gerealiseerde projecten bevatten naast onderwijsvoorzieningen tevens maatschappelijke voorzieningen zoals een bibliotheek, gymzaal, buurthuis, kinderopvang, naschoolse opvang en diverse zorgvoorzieningen.

ASWA beoogt bij renovatie of uitbreiding het complete bouwtraject te verzorgen met als resultaat tijdswinst, hogere kwaliteit en maximale transparantie in de bouwkosten.

ASWA heeft een heldere missie: het stroomlijnen van het bouwproces, zodat de opdrachtgever profiteert van een optimale ketensamenwerking. Deze aanpak leidt tot aanzienlijke kosten- en tijdbesparingen, biedt maximale financiële transparantie en committeert alle betrokken partijen om tot het gewenste eindresultaat te komen.

In het kort de voordelen van onze aanpak:

- Alle partijen werken zeer nauw samen om een duidelijk benoemd resultaat te bereiken.

- De opdrachtgever boekt veel tijdwinst: langdurige, complexe aanbestedingen zijn niet meer nodig.

- Het eindresultaat is verantwoord, de uitvoerende partijen worden hierop doelgericht aangestuurd.

- De communicatie tussen alle partijen wordt strak gestuurd.

- Minimale overheadkosten, maximale transparantie. ASWA berekent geen marge: alle aannemers en 'onderaannemers' factureren direct aan de opdrachtgever.

- Meer regie over het project. Wat de opdrachtgever liever intern wil regelen, laten wij graag aan hem of haar over.

Tot onze opdrachtgevers behoren/behoorden organisaties als De Bijenkorf, Douwe Egberts, TNO Rijswijk, het CWI - Centrum voor Werk en Inkomen, het Zadkine College, de Universiteit van Utrecht en diverse particuliere opdrachtgevers.


Projecten ASWA PROJECTBEGELEIDING