Brandveiligheid Universiteit Utrecht

L.S. Ornsteinlaboratorium Universiteit Utrecht

Brandveiligheid en Asbest

Onderzoek en advies

In opdracht van de Universiteit Utrecht heeft ASWA in 2013 een onderzoek mogen doen naar de huidige staat van bestaande brandpreventieve maatregelen in het Ornsteinlaboratorium op de UIthof in Utrecht. Daarbij zijn ook asbestbeheersmaatregelen meegenomen. Uit onderzoek bleek dat deze deels verouderd, dan wel niet meer up to date waren. In samenwerking met de Universiteit Utrecht is een plan gemaakt om deze zaken weer op orde te krijgen.

Op basis van een uitgebreid advies is het gehele werk begin juli 2013 aanbesteed en gegund aan de Bouwbedrijf Heilijgers uit Amersfoort. ASWA voerde tijdens de uitvoeringsperiode de directie over het project.

Directievoering

Tijdens de werkzaamheden is het vijf verdiepingen tellende gebouw volledig in gebruik gebleven. De werkzaamheden zijn tijdens de zomervakantie gestart. In die periode was het gebouw niet volledig in gebruik en kon de vereiste asbestsanering grotendeels plaatsvinden.

Aansluitend is het werk voor het upgraden van de brandveiligheidsvoorzieningen gestart. Alle werkzaamheden zijn vooraf besproken en afgestemd met de opdrachtgever, gebruikers en uitvoerende partij. Elke twee weken kwamen de hoofden van alle verdiepingen, de arbo- en veiligheidscoördinator van de faculteit bijeen om met het uitvoeringsteam de aanpak te bespreken.

Dagelijks vond veel afstemming plaats met de gebruikers over de detailplanning en aanpak. Alle ruimten bleven tijdens de werkzaamheden in gebruik. Stofvrij werken was, zeker voor enkele laboratoria dan ook een belangrijke randvoorwaarde. Regelmatig is gewerkt met stofschermen of werd gewerkt in tentjes, zogenaamde containments.

Het hele project is in december opgeleverd met een uitloop voor een aantal bijkomende werkzaamheden in april 2014.