Digitale inventarisaties

Recentelijk heeft ASWA Architecten in opdracht van de Universiteit Utrecht een onderzoek afgerond naar de huidige staat van alle bestaande brandpreventieve maatregelen in het Buys Ballot Laboratorium op de Uithof in Utrecht.

Daarbij is voor het eerst gebruik gemaakt van een digitale applicatie voor de iPad, die er voor zorgt dat er accurater en sneller geïnventariseerd kan worden. De eerste rapportages zijn veelbelovend en voldoen ruimschoots aan de verwachtingen van zowel de opdrachtgever als ons zelf.

Het programma, dat van origine bedoeld is voor bouw gerelateerde opnamen en opleveringen, is door ASWA zodanig aangepast dat het ook geschikt is voor inventarisaties van verschillende brandpreventieve maatregelen in gebouwen. Resultaten van inventarisatierondes zijn nu direct zichtbaar in een overzichtelijke rapportage (A4 formaat) en er is met 1 druk op de knop te communiceren met derden via bijvoorbeeld e-mail of dropbox. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld tussentijds snel beslissingen worden genomen en eenvoudig worden aangepast.

Bijkomend voordeel is dat in de uitvoering het zelfde bestand kan worden gebruikt om de uitvoering te begeleiden en te monitoren, en het dus ook kan worden gebruikt als eindopname-/opleverdocument.
Op deze wijze kan ASWA in de toekomst nog efficiënter inventarisaties uitvoeren en worden fouten door de verschillende fases heen geminimaliseerd.